Katılım Sigortacılığı

Türkiye Katılım Sigorta A.Ş. , Türkiye Katılım Hayat A.Ş.

Daha fazla gösterGizle
 

Katılım Sigortacılığı Nedir?

Türkiye Katılım Sigorta A.Ş, Türkiye Katılım Hayat A.Ş. 02.01.2023 tarihi itibariyle katılım sigortacılığı esaslarına uygun hayat dışı, hayat, ferdi kaza ürünleri ile hizmet vermeye başlamıştır.

Katılım esasları çerçevesinde sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli usul ve esasların düzenlendiği “Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” 19.12.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Tanım

 

Katılım sigortacılığı, katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen, katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetilen sigorta türüdür. İlgili mevzuat kapsamında faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esaslar kapsamındaki sigortacılık faaliyetlerini ifade etmektedir.

Danışma Komitesi: Danışma Komitesi, Sigortacılık faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder. Şirketimiz, Danışma Komitesi nezaretinde dinen meşru olan konu ve risklerin teminat altına alındığı, finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetildiği sigortacılık uygulamasını benimsemektedir.

 

 

Finansal varlıklarımız, danışma komitesinin uygun görüşü ile

 

 

 

Danışma Komitesi Üye Bilgileri

 

 

 

Prof. Dr. Murat ŞİMŞEK

Danışma Komitesi Başkanı

Prof. Dr. H. Mehmet GÜNAY

Danışma Komitesi Başkan Vekili

Dr. Fatih ORUM

Danışma Komitesi Üyesi

 

 

Şirket Uygulamaları

Türkiye Katılım Sigorta A.Ş. ve Türkiye Katılım Hayat A.Ş. Danışma Komitesi onayı çerçevesinde katılım sigortacılığı esaslarına göre hizmet sunmaktadır.

 

 

 

Katılım Sigortacılığı Uygulanan Branşları

Şirketimiz katılım sigortacılığı faaliyetlerini T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen ruhsatlar çerçevesinde sürdürmekte olup, bu kapsamda; Hayat, Kaza, Yangın ve Doğal Afetler, Nakliyat, Mühendislik ürünlerini müşterilerin hizmetine sunmaktadır.

 

Yıllar İtibariyle Teknik ve Mali Katılım Sigortacılığı İstatistikleri

Şirketimizin faaliyete geçmesine müteakip istatistiksel veriler paylaşılacaktır.

 

Yıllar İtibariyle Yatırım Alanları

Şirketimiz katılım sigortacılığı esası ve çalışma prensipleri dâhilinde topladığı sigorta primleri ile tüm yatırımlarını faizsiz enstrümanlara yapmakta ve ayrıca şirketin danışma komitesinden yatırım yapılacak alanlar hususunda görüş almaktadır. Bu varlıklar katılım bankaları bünyesinde açılan katılma hesapları, kamu ve özel sektör sukukları, BIST Katılım Endeksi dahilindeki ortaklık payları, kıymetli metaller, altın, döviz, faizsiz içerikli yatırım fonları, gayrimenkul fonları ve girişim sermayesi fonları vb. katılım esasına uygun, icazet belgelerinde detaylı olarak belirtilmiş olan yatırım enstrümanlarından oluşur.

 

Reasürans Uygulamaları ve Çalışılan Reasürans Şirketleri

Reasürans, sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınarak sigortalanmış bir riskin tekrar sigortalanarak başka sigorta şirketlerine devredilmesidir. Bu işlem, katılımcılardan alınan katkı primlerinin yapılan anlaşma kapsamında diğer sigorta şirketine devredilmesi ile gerçekleşir. Sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta şirketlerinin belirli bir tutarın üzerindeki risklerini reasürans anlaşmaları aracılığı ile devretmeleri zorunludur. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik ve mali yeterliliği tespit edilen şirketler arasından belirlenen ve danışma komitesi onayı çerçevesinde anlaşma sağlanan retekafül ve reasürans şirketleri (Reasürör) aşağıda yer almaktadır.

Katılım Reasüransı: Katılım sigortacılığı kapsamında oluşturulan katılım sigorta havuzuna ait risklerin katılım esasları çerçevesinde katılım esaslı reasürans şirketleri aracılığıyla teminat altına alınmasını ifade eder.

Katılım esasları çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler ile reasürans, koasürans ve retrosesyon faaliyetleri yürütülmesi esastır. Söz konusu faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan iş birliği, ürün ve hizmetin bulunamaması durumunda, danışma komitesinin onayı alınmak şartıyla ve belirli süre ve alanlar ile sınırlı olmak üzere diğer şirketlerle bu faaliyetler yürütülebilir.

 

HAYAT DIŞI BRANŞ

HAYAT BRANŞ

REASÜRÖR ADI

FAALİYET MERKEZİ

REASÜRÖR ADI

FAALİYET MERKEZİ

TÜRK KATILIM RE

TÜRKİYE

 

 

CRR ALGERIA

FRANSA

 

 

TUNIS RE

TUNUS

 

 

AFRICAN RE

NİJERYA

 

 

 

 

Mevzuat

Yönetmelik

Genelge 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Katılım Sigorta A.Ş. İcazet Belgesi

 

Belgeyi Görüntüle

 

Türkiye Katılım Hayat A.Ş. İcazet Belgesi

 

Belgeyi Görüntüle

 

 

 

 

Aramak İstediklerinize Ulaşın