İnsan Kaynakları

Verimli, çevik organizasyon yapısı oluşturmak için yenilikçi bakış açımızla sistemlerimizi kurguluyoruz.

Daha fazla gösterGizle

Uygulamalarımız

İnsan Kaynakları politikamız ile kurumun uzun vadeli strateji ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak esnek, verimli, çevik organizasyon yapısı oluşturmak için yenilikçi bakış açımızla sistemlerimizi kurguluyoruz. Şirketlerimizi gelecekteki ihtiyaçlarımıza göre geliştirme odağında temel stratejilerini destekleyecek tüm insan kaynakları süreç ve sistemlerini, dizayn ediyor ve geliştiriyoruz.

 

Değişen dünyaya adaptasyonu örgütsel kültürü önemsiyor, kurumsal vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda yeni nesil sigortacılığı yeni nesil bakış açısına kolayca uyum sağlayabilen ekip arkadaşlarımızla temsil ediyoruz. 

 

 

 

İnsan kaynakları yönetimi olarak temel ilkelerimiz;

•    Yürütülecek görevlere uygun personelin nitelik ve sayı olarak belirlenmesini sağlayacak sistemi belirlemek ve geliştirmek,

•    Şirkette gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak, 

•    Personelin verimliliğini artıracak, görevi içerisinde yükselebilmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak, 

•    Personel arasında adil bir ücret sistemi kurmak ve bunu değişen koşullara uygun olarak güncellemek, 

•    Personelin şirket içinde ilerleyebileceği kariyer yollarını belirleyen, fırsat ve seçenekleri ortaya koyan kariyer yönetimi sistemini oluşturmak ve gerçekleştirmek, 

•    Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve üretkenliği teşvik edecek sistemleri geliştirmek, 

•    Personelin verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Şirkete bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek şirket kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak, 

•    Şirketin ihtiyaç ve maddi olanakları dâhilinde hizmet kalitesinin ve personel veriminin yükseltilmesini sağlamak, eğitim programları hazırlamak, personelin mesleki bilgi ve yeteneklerini arttırabileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânları sağlamak, 

olarak sıralanmaktadır.

 

İşe Alım

Geleceğe kucak açarak hizmet kalitemizi yükselten insan kaynağımızı, yetkinlikleri doğrultusunda doğru pozisyona yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Pozisyonun getirdiği gereklilikler çerçevesinde öğrenim durumunu, teknik bilgiyi ve becerileri temel kriterler olarak değerlendiriyoruz. Şirket bağlılığını en üst seviyede tutacak, kültürümüze uyum sağlayabilecek adayları tercih etmekteyiz.

 

Akademi

 

Stratejik İnsan Kaynakları modelinden edindiğimiz vizyonla, çalışanlarımızın yoğun rekabet ortamında güçlü kalabilmesini ve farklarını ortaya koyabilmesini önemsiyor; doğru analiz ve ihtiyaca yönelik çözümlerle kariyer yolculuklarında gelişim adımlarını birlikte atıyoruz.

Türkiye Katılım Sigorta Akademi olarak ‘sürekli gelişen ve geliştiren’ kurum anlayışımızla hep bir fazlası için hizmet ediyor; bir yandan kalite odaklı çalışmalara devam ederken bir yandan da çalışanlarımızın gelişimini destekleyecek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bu özveri ve kabiliyetle katılım sigortacılığı sektöründe öncü akademi olmayı hedefliyor, hem çalışanlarımıza hem de paydaşlarımıza yeni nesil kurumsal akademi yaklaşımıyla değer katan bir çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

 

 

 

 

 

Aramak İstediklerinize Ulaşın