Finansmana Bağlı Hayat Sigortası

Olası bir sakatlık ve yaşam kaybı durumunda, banka borcunuzdan ötürü sevdiklerinizi zor durumda bırakmazsınız. Kalan kredi tutarınız poliçeniz kapsamında bankanıza ödenir.
Vefat ve Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık Teminatı: Sigorta süresi içinde gerçekleşecek olası bir yaşam kaybı ya da maluliyet durumunda hasar tarihi itibariyle geçerli olan kredi kapama tutarı bankaya ödenir.

 

Teminat tutarı ve poliçe süresi alınan kredi tutarı ve ödeme planı ile uyumludur. Ödeme planına bağlı olarak sigorta teminatı aylık olarak azalmaktadır. Sigortalı kredi borcunu ödedikçe teminat bedeli eş zamanlı olarak azalmaktadır.

 

Sigortalının yaşam kaybı durumunda geçerli olan teminat üzerinden kredi borcu ödenir ve Kredi borcu kapatıldıktan sonra, varsa kalan tutar lehtarlara ödenir.

 

Ayrıca beklenmedik anda gelişecek iş kaybı halinde kredi taksitlerinizin ödemelerinin aksamaması için dilerseniz poliçenize işsizlik teminatını da dahil edebilirsiniz. Böylece kredi ödemelerinizi kapsamlı şekilde güvence altına almış olursunuz.

 

Ana teminat : Vefat
Ek teminat : Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet (isteğe bağlı sunulmaktadır)

 

Vergi Avantajı

• Ücretli çalışansanız, aylık brüt ücretin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını
• Serbest meslek sahibiyseniz, yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarını asmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Poliçenizle ilgili detaylı bilgiyi 0850 260 1023 no’lu telefondan veya poliçenizi düzenleyen yetkili kuruluşumuzdan alabilirsiniz.

 

 

Aramak İstediklerinize Ulaşın