Devlet Destekli Tarım Sigortaları

Devlet Destekli Tarım Sigorta Ürünleri

Daha fazla gösterGizle

Emeğinizle yetiştirdiğiniz tüm tarımsal faaliyetlerinizin Doğal Afetler Karşısında zarara uğramamak ve emeklerinizin karşılığı olan ürünleri teminat altına alabilmek için en yakın Türkiye Katılım Sigorta A.Ş acentelerinden ürünler ve işleyiş hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

 

  1. Bitkisel Ürün Sigortası 
  2. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası 
  3. Gelir Koruma Sigortası 
  4. Sera Sigortası 
  5. Kümes Hayvanları Sigortası 
  6. Hayvan Hayat Sigortası 
  7. Su Ürünleri Sigortası 
  8. Arı Sigortası 

 

 

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

 

Bitkisel ürünler için dolu teminatı sigortası ile yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halindedir. Açık alanda yetiştirilen meyveler için belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı, ilgili şartlar ve talimatlar kapsamında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin güncel ÇKS kaydı arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

“Dolu Paket” ve “Dolu + Don Paket” şeklindeki paketler, yetiştiricilerin yetiştirdiği ürün ve talep teminatlarına göre seçilebilmektedir.

 

Bitkisel Ürün Sigortası hakkında detaylı bilgiye www.tarsim.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI

 

Devlet Destekli Sera Sigortaları kapsamında sera unsurları için ürün, örtü, konstrüksiyon, teknik donanım dolu, fırtına, yangın, hortum, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel ve su baskını, kar ağırlığı teminatları verilmektedir. Teminata alınmak istenen sera için risk analiz işlemleri bağımsız Tarsim eksperlerince yapılır.

Sera Sigortaları hakkında detaylı bilgiye www.tarsim.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

 

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı biyogüvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü; kanatlı hayvan hastalıkları, kazalar ve zehirlenmeler, doğal afetler, yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır. Teminata alınmak istenen işletme, canlı kümes hayvanları  için risk analiz işlemleri bağımsız TARSİM eksperlerince yapılır.

 

Kümes Hayvanları Sigortası hakkında detaylı bilgiye www.tarsim.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI


Tarım İlçe Müdürlüğünde ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için sigorta kapsamı; genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, doğal afetler ve güneş çarpmaları, yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski sigorta kapsamındadır. Teminata alınmak istenen işletmedeki hayvanlar için risk analiz işlemleri bağımsız TARSİM eksperlerince yapılır.

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan Hayat Sigortası hakkında detaylı bilgiye www.tarsim.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI


Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, çiftçi kayıt sistemine entegre edilmiş su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak; ölüm riski teminatı, su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta verilir. Teminata alınmak istenen işletmedeki balıklar için risk analiz işlemleri bağımsız TARSİM eksperlerince yapılır.

Su Ürünleri Sigortası hakkında detaylı bilgiye www.tarsim.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

DEVLET DESTEKLİ ARICILIK SİGORTASI

 

Arıcılık Sigortası kovanların;

a) Fırtına

b) Hortum

c) Yangın

ç) Heyelan

d) Deprem

e) Taşıt çarpması

f) Sel ve su baskını

g) Vahşi hayvan saldırısı

ğ) Kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenleri sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder.

Arıcılık Sigortası hakkında detaylı bilgiye www.tarsim.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

KÖY BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI

 

Bu sigorta ile kuraklık, don, sıcak rüzgâr ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem, taşıt çarpması, yaban domuzu zararı) dışında kalan risklerin ürünlerde neden olduğu verim kaybı teminat kapsamına alınmaktadır. Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri teminat kapsamındadır. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı isteğe bağlı olarak teminat kapsamına alınır.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası hakkında detaylı bilgiye www.tarsim.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

DEVLET DESTEKLİ GELİR KORUMA SİGORTASI

 

Gelir Koruma Sigortası ile buğday ürününde genel şartlar kapsamında teminat altına alınan hallere bağlı olarak meydana gelecek verim değişimi ve hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olmasına bağlı gelir kaybı riski teminat altına alınır.

Gelir Koruma Sigortası hakkında detaylı bilgiye www.tarsim.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Aramak İstediklerinize Ulaşın