DASK

DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası kanunlara karşı bir görevden öte kendi yaşamımıza ve sevdiklerimize karşı bir sorumluluktur. Deprem sonucu meydana gelen maddi zararları teminat altına alır.

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

•    Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
•    634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
•    Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa vs. olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.
 

•    Eğer binanız aşağıdaki özelliklere sahipse DASK kapsamı dışındadır.
•    9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
•    Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
•    Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar
•    Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar
•    Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar
•    Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar
•    Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Köy yerleşimleri; genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle sigorta kapsamı dışında yer alır.
Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.
Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

25 Kasım 2022 tarihli Tebliğe göre;

Yapı Tarzı                                                m² Fiyatı
A- Betonarme                                             3.016 TL
B- Diğer                                                       2.080 TL


Örneğin Betonarme yapı tarzında ve 100 m² alanı olan bir bina için DASK poliçesi sigorta bedeli, 100 x 3.016 TL = 301.600 TL’dir.

Tarife yıl içinde değişiklik gösterebilir .Güncel tarife bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, 25.11.2022 itibarıyla bütün yapı tarzları için azami 640.000 TL’dir.

Her bir hasarda, sigorta bedelinin % 2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmında sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değeri, DASK poliçesi için bulunan bedeli aştığı zaman, aşan kısım için sigorta şirketleri tarafından "İhtiyari Deprem Sigortası" yangın teminatına ek olarak yapılabilir. Bu işlemin yapılabilmesi için Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması gerekir.

Genel şartlar hakkında buradan bilgi alabilirsiniz  

Poliçeniz başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir.

Poliçenizle ilgili detaylı bilgiyi 0850 260 1023 no’lu telefondan veya poliçenizi düzenleyen yetkili kuruluşumuzdan alabilirsiniz.

Aramak İstediklerinize Ulaşın